Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü


AYDA BİR SERGİ: Akın Demiral "Herkes Dışında'Kiler"

Herkes Dışında'Kiler*

Akın Demiral, 2018

Gündelik, sifonu çek, hayat, iş, okul, ev, çarşı, ne giysem, Pazar, kadın, erkek, normlar, cinsiyet, toplum, iktidar, kadın, iktidarsızlık, Kafka, erkek, heteroseksüel, erkek ol, faturaları öde, çöpü çıkar, ütü yap, kadın gibi olma, işe git, eve gel, bir daha anlat, onu ara, kimse duymasın, seksten bahsetme, rapor yolla, Stonewall, mail at, yarat, işe git, uyu, normları giyin, Woolf, ipleri sakla, yerleri sil, perdeleri aç, gündeliğe karış, erkek gibi olma, unu ele, çamaşır yıka, bulaşıklar birikmesin, Orlando, sevgilini kimse bilmesin, Gonzales-Torres, hamamböceği,  ödev yap, Dostoyevski, yazı yetiştir,  kirayı öde, Mrs. Dollaway, sesini çıkarma, Pippa Bacca, Cumartesi, maskelerini tak, yanlışları düzelt, yere çöp atma, sanat yap, evi temizle, kitap oku, sansürle, maske yap, tekrarla, tekrar, tekrar, sanat, sanat, sanat…

Bu bir manifesto değil! Binlerce kelime ekleyerek devam edebileceğimiz bir oyun da değil. Bu gündelik, gerçeklik… Her gün tekrarlanan ve her gün bitmek bilmeyen şekilde süregiden; Eşyalar arasına sıkışmış anlamların etrafımızı sardığı, normlar silsilesi ile kuşatıldığımız, özgür gibi hissederken dahi özgür olmadığımız… Herkes Dışanda’Kiler adlı bu sergi bu gerçeklikler ve gündeliklerin katmanlarını açarken, dilsel, kurumsal gibi iktidar mekanizmalarının altını eşiyor ve nerede, ne şekilde yaşadığımızın göstergelerini hayatın kilerinden çıkararak ortaya koyuyor.

Herkes Dışında’Kiler, kadınlık, LGBT birey olmak, farklı erkeklik ya da kadınlık hallerine sahip olmanın iktidar yapıları -özellikle dil- içerisinde nerede, nasıl, neden konumlandırıldıklarının sorgulamalarını yaparken gündeliğimize eşlik eden nesneler üzerinden bu katmanları açıyor. Hayatın kilerine kaldırılmış, yeterince söz edilmeyen, üzerine çok da düşülmeyen meselelerin peşinden giden eserler, bazı söylemlerin altını deşerken, yeni söylemler yaratarak alışılagelmiş kabullerin içini boşaltıyor. 

* [1]Hayatta bahsi edilmemesi gereken, çok da ortaya çıkarılmaması gereken -iktidarın istediği gibi- meselelerin kapatıldığı yerin imge olarak var oluşu burada Kiler’in işlevselliği ve imgeselliği ile ele alınmıştır.