Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü


Derslikler

Derslikler (I – II – III – IV)
Kütüphane binası zemin katında bulunmaktadır.

 

Erdal İnönü Salonu
Kütüphane binası zemin katında bulunmaktadır.

 

Seminer Odası
U-3 Amfisi alt katında bulunmaktadır.

 

Resim Atölyesi (U-3 Z06)
U-3 Amfisi alt katında bulunmaktadır.

 

Seramik  Atölyesi
Kimya Bölümü alt (bodrum) katında bulunmaktadır.

 

Heykel Atölyesi

A4 girişi barakalarda (eski karakol binası) bulunmaktadır.

 

Solmaz İzdemir Salonu
Kütüphane'nin park yeri tarafındaki girişinde yer almaktadır.

 

GİSAM (Görsel – İşitsel Sistemler Araştırma ve Üretim Merkezi)
Eğitim Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu (Hazırlık Binası) arasında bulunmaktadır.

 

Klasik Türk Müziği Binası
Klasik Türk Müziği Topluluğu (KTMT) binasıdır.